Dostala se k nám výzva doktorů z Nemocnice v Novém Městě na Moravě. Přetiskujeme ji v plném znění:

Vážení kolegové,

jako jeden z aktivních účastníků kampaně „Děkujeme, odcházíme“ Vás chci informovat o nynější situaci v Nemocnici Nové Město na Moravě. S mnohými z Vás jsem se setkal a mluvil osobně. Lékaři naší nemocnice patřili před pěti lety k radikálním zastáncům nutných změn ve zdravotnictví, výpověď tenkrát podalo cca 80 % z nich.

Od roku 2011 se finanční a personální podmínky v naší nemocnici postupně zhoršovaly, možná stejně jako u Vás. Nenárokové složky platu nám zaměstnavatel postupně ořezal na minimum, takže se vynuloval efekt původního navýšení tarifů z akce Děkujeme, odcházíme. Finanční ohodnocení za DPČ se od roku 2011 vůbec nezvýšilo. I v naší nemocnici, „malé, střediskové, uprostřed České republiky“, se najednou objevily problémy s personálním obsazením uvolněných pozic po lékařích, kteří odešli do privátních praxí nebo jinam. Ubývalo lékařů ochotných sloužit, narůstal tlak na obsazení služeb, k tomu všemu nezájem ze strany vedení nemocnice a zřizovatele (Kraje Vysočina) o skutečné problémy lékařů, flagrantní porušování zákoníku práce, přepracovanost, frustrace a s tím související ohrožení bezpečnosti pacientů, které tak ráda řeší média. Ale pozor, každý rok jsme vyplňovali nesmyslné dotazníky a hodnocení kvality a spokojenosti zaměstnanců. Každý měsíc se vyhodnocovala socialisticky iluzorní, zmanipulovaná anketa spokojenosti pacientů. Vše tedy bylo jaksi v pořádku.

Do betonu a přístrojů se u nás investovalo za pět let cca 510 mil. Kč, do lidských zdrojů minimum, respektive nic nad rámec „povinností“ – těmi mám na mysli vládou nařízené navýšení tarifů. Omyl, máme vlastně nějaké nové THP pozice, manažery kvality, mluvčího (ten se nyní asi zapotí) a podobně. Lékařů hledáme t. č. asi deset – vcelku marně, některé třeba již dva roky.

Řekli jsme si tedy dost a vypověděli ke 31. prosinci 2016 dohodu o pracovní činnosti. Následovalo přesně to, co jsme očekávali. Hysterie, urážky, pokusy o dehonestaci, silná slova. Nemocnice se spádem pro 100 tisíc obyvatel přechází na směnný provoz a deklaruje, že tak není schopna při dodržování standardních zákonných norem zajistit normální provoz ambulance, operativy.

Nechceme již v zaměstnání trávit stovky a stovky hodin přesčasů.
Chceme se v noci vyspat, chceme mít více volného času, chceme jej trávit se svými rodinami, dětmi. Chceme být za svou práci lépe zaplaceni, alespoň tak jako průměrný řemeslník, kominík, autoopravář…

Věřím, že můžeme něco změnit.

Vím, že jste stejně naštvaní jako my.

Přidejte se po Novém roce k nám.

Král je totiž zcela nahý.

MUDr. Pavel Vávra

 

Článek spadá do rubrik:

Situace ve zdravotnictví

Štítky k článku:

nedostatek lékařů

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...