Dvě třetiny Čechů tvrdí, že se jich dotýkají problémy ve zdravotnictví, 42 % se dokonce už přímo setkalo s negativními důsledky nedostatku lékařského personálu v nemocnicích. Lidé si všímají, že se zhoršila dostupnost zdravotní péče, musí například déle čekat v ordinacích či na objednaný zákrok. Pro pacienty je důležité zachovat současný standard zdravotní péče, i kdyby to znamenalo více peněz ze státního rozpočtu investovaných do zdravotnictví. Myslí si to 86 % respondentů. Zjistil to exkluzivní průzkum agentury STEM/MARK[1] pro Českou lékařskou komoru.

 Doktory potřebujeme, zdravotnictví zajímá drtivou většinu z nás

„Češi potřebují služby lékařů často, ať už se jedná o návštěvy kvůli receptům, zodpovědné preventivní prohlídky či řešení urgentních potíží. 7 % populace dokonce potřebuje kontroly u lékaře hned několikrát do měsíce. Minimálně jednou za půl roku či častěji musí navštívit lékaře skoro polovina respondentů,“ říká Milan Kubek, prezident České lékařské komory. V případě akutních problémů se na doktora alespoň jednou za 6 měsíců obrátí čtvrtina Čechů a plná třetina navíc udává, že byla v posledních 3 letech hospitalizována. Není tedy divu, že zdravotnictví věnují zvýšenou pozornost, zájem o téma mají 4 lidé z 5. Jen 21 % naopak udává, že se jich problémy oboru netýkají. Češi situaci bedlivě sledují a o tom, že zdravotnictví není v krizi, je přesvědčena pouze třetina osob, polovina lidí si myslí opak.

Bojíme se omezení zdravotní péče a unavených doktorů

Na zdraví své a svých blízkých jsou lidé hákliví a citlivě vnímají jakékoliv změny zdravotní péče k horšímu. „Viditelné je to třeba v reakcích na úpravu zákona, která prodloužila maximální dobu dojezdu rychlé záchranné služby z 15 na 20 minut. Negativně ji vnímá 68 % Čechů,“ představuje výsledky průzkumu Kateřina Tučková z agentury STEM/MARK. Podle něj si lidé všímají i problémů lékařského personálu: na jeho nedostatek a následnou nutnost sloužit přesčasy. „Tři čtvrtiny respondentů si myslí, že mnoho doktorů a sester pracuje déle, než dovoluje Zákoník práce. S tím se přímo pojí strach, že může neodpočinutý personál udělat chybu a ohrozit zdraví pacienta. Takové obavy má 66 % respondentů,“ dodává Kubek. Pokud mají lidé zapřemýšlet nad tím, jak se zdravotní péče změnila během posledních pěti let, převládá dojem, že stav zůstal stejný. 28 % si však všimlo, že se zhoršila dostupnost lékařské péče, například se prodloužilo čekání v ordinaci či na objednaný zákrok – což opět souvisí s nedostatkem personálu. Téměř pětina lidí udává, že v jejich okolí ubyl počet ordinací, nebo že za lékařem musí cestovat dále než dříve.

 Naše řešení financování zdravotnictví: lepší hospodaření a daň na tabák a alkohol

Polovina Čechů udává, že při sledování zpráv o českém zdravotnictví cítí obavy, zcela v klidu pak zůstává pouze 7 % respondentů. „Populace vnímá jako zásadní, aby byla udržena lékařská péče na současné úrovni, přeje si to 86 % lidí – a to i za cenu, že by to to znamenalo více peněz ze státního rozpočtu investovaných do zdravotnictví,“ pokračuje Kubek. Jen každý pátý respondent je přesvědčen, že stát vkládá do sektoru dostatek prostředků, 44 % si myslí, že by je měl navýšit. Lidé chtějí především zabránit zavírání ordinací a nemocnic, zlepšit péči o pacienty, nakoupit moderní přístroje či vybavení a zlepšit odměňování zdravotnického personálu. Respondenti, kteří jsou pro zvýšení prostředků do sektoru, také mají svůj názor, odkud peníze vzít. „Více než třetina by zavedla daň na tabák a alkohol s přesvědčením, že lidé, kteří si jejich konzumací ničí zdraví, musí do systému přispívat vyšší částky. 29 % by bylo ochotno zvednout platby za státní pojištěnce, ovšem přímá účast ve formě poplatků za ošetření a hospitalizaci či doplatků za léky už se zamlouvá jen 17 % z těch, kteří o způsobech navýšení uvažují,“ upřesňuje Kubek. 57 % lidí je pak přesvědčeno, že s penězi, které už v systému jsou, by se dalo také lépe hospodařit.

[1] Výzkum realizovala agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016 na unikátním Panelu Dialog, který kombinuje osobní, telefonické a online dotazování dle preferencí respondentů.

Článek spadá do rubrik:

Situace ve zdravotnictví

Štítky k článku:

české zdravotnictví

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...