Nějakou dobu jsem váhal, jestli vůbec mám nějaký komentář do novin napsat, píše prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Dosud jsem se soustředil spíše na odborné vědecké publikace, ale nakonec jsem se rozhodl, že to udělám. Přispělo k tomu několik podnětů z nedávné doby. Třeba překrásné, trefné a vtipné komentáře pana profesora Pafka v Právu. Dále jsme mohli vidět i články v médiích, za nimiž stojí ČLK a které upozorňují na kritický nedostatek lékařů a zdravotnického personálu a bijí na poplach pro krizi ve zdravotnictví.

Trošku s obavou jsem ale sledoval, že tyto zprávy jakoby zapadly. Jak by ne, vždyť v našich novinách skoro žádné pozitivní nebo analytické zprávy nevidíme. Podívejme se na několik titulků z denního tisku: Někdejší policejní hrdina zlomil muži žebro, má podmínku – Zabetonované mrtvoly: navrženo 20 let … Jestliže jsou zabetonované mrtvoly skoro na půl stránky i s barevným obrázkem, tak si asi těžko někdo všimne třísloupečkového sdělení: Záchrankám chybí 394 lékařů.

Možná si na ten článeček o záchrankách někdo vzpomene, až bude vytáčet číslo 155. Ale nebude už pozdě? No a nakonec, univerzity byly od svého vzniku místem, kde se rodily názory, a mělo by to tak zůstat i nadále, tak proč se nevyjádřit?

Titulek tohoto komentáře jsem záměrně zvolil mírně provokativní, tak, aby si ho snad někdo trochu všiml víc, než jednoho z dalších nudných titulků typu Zdravotnictví je v krizi … Záchranky zatím jezdí a nemocnice přijímají pacienty … Běžný člověk může nabýt dojmu, že někdo přehání, že tady žádná krize není, a domnívat se, že je ve zdravotnictví pohoda, klid, všechno funguje, jak má, a ČLK jen trošku přehání, aby na sebe upozornila … Je tedy krize, nebo není?

Kdybych trošku využil lékařskou terminologii, tak například pacient bývá přijat na jednotku intenzivní péče, jestliže mu hrozí selhání životně důležitých orgánů, a na jednotku resuscitační, jestliže již k takovému selhání došlo. A teď zpět ke krizi ve zdravotnictví. Je zde nějaká situace, kde se, jak se říká, láme chleba? Je zde skutečně něco závažného, je zde hrozící selhání nějakého vitálního článku, nebo dokonce již takové selhání existuje?

Záleží na tom, jaká použijeme měřítka. Jestliže před několika lety při akci „Děkujeme, odcházíme“ podepisovala kvanta lékařů výpovědi z práce i s rizikem, že nemusejí být vzati zpět, tak to možná krize je. Jestliže jsou pravda všechna ta čísla, která publikuje Česká lékařská komora, kolik kde chybí lékařů jakých odborností a jak se ledaskde nedá dodržovat ani zákoník práce, tak to možná krize je. Pokud v některých nemocnicích chybějí lékaři nebo sestry a ta oddělení jsou uzavřena a neposkytují zdravotní péči, není to krize? Není to již selhání nějakého životně důležitého orgánu? Já se bohužel domnívám, že je.

Někdy se hrozí nějakou stávkou nebo akcí „Děkujeme, odcházíme“, pak nějaký politik vymyslí, že lékaři vydírají, nějak se to pořeší, něco se slíbí, nic zásadního se ale nestane a pokračujeme dál. Já jsem ale přesvědčen, že o žádné vydírání nejde, že se situace postupně zhoršuje a že může dojít ke krizi velkého rozsahu, která nebude jednoduše řešitelná.

Pokračování a celý článek prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. najdete zde.

Článek spadá do rubrik:

Nezaradené

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...