Exkluzivní průzkum agentury STEM/MARK pro Českou lékařskou komoru přinesl spoustu zajímavých informací. Přečtěte si o několika klíčových zjištěních, které z průzkumu vyplývají.

Šetření proběhlo nyní v září, takže mapuje aktuální situaci. A co ukázalo? 90 % dotazovaných potřebuje lékaře aspoň jednou za rok. Víc než polovina dotazovaných při tom k lékaři míří ještě častěji – aspoň jednou za půl roku či častěji. Tato čísla svědčí o tom, že kvalita lékařské péče je téma, které se osobně dotýká téměř každého z nás!

U lidí starších 60 let uvedlo dokonce 15 % dotazovaných, že lékaře potřebují jednou měsíčně a častěji. Vzhledem k tomu, že naše populace stárne, bude takových lidí přibývat. Je tedy skutečně nezbytné brát personální krizi ve zdravotnictví vážně a začít ji řešit okamžitě!

V tomto kontextu je nutné si uvědomit i to, že stárnou i samotní lékaři. Kdo se pak bude o pacienty starat, až tito odejdou do důchodu? Průzkum ukázal, že celých 40 % dotazovaných odhaduje věk svého praktického lékaře v rozmezí 36 – 50 let. Pouhých 6 % dotazovaných uvedlo, že jejich praktický lékař je mladší 35 let.

Průzkum tak jen v číslech potvrdil to, že je nutné krizi ve zdravotnictví začít řešit ihned a ne ji neustále zametat pod koberec, jak to někteří politici zkouší.

Článek spadá do rubrik:

Situace ve zdravotnictví

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...