Jeden z problémů, na který se naše iniciativa snaží upozorňovat, je skutečnost, že mnoho pacientů (zejména dětí) nemůže sehnat praktického lékaře. Krize českého zdravotnictví se totiž netýká jen nemocnic a jejich personálu, ale i soukromých lékařů. Jak? V některých regionech je zkrátka lékařů nedostatek, a proto ti, kteří zde působí mají na starost neúměrně velké množství pacientů. Čekací doba na vyšetření se tak může pro pacienty protahovat až na několik měsíců a lékaři pracují pod velkým tlakem. Navíc lékaři už často z kapacitních důvodů ani nemohou přijímat pacienty nové.

Do mailové schránky inicitavy Zdravotnictví volá o pomoc dorazila i celá řada kritických zkušeností právě od soukromých lékařů. Například jeden případ z praxe v Jihočeském kraji. V okrese Český Krumlov se po úmrtí očního lékaře v Kaplici nepovedlo získat dalšího očního lékaře. Protože si místní pacienti oprávněně stěžovali, bylo zde v roce 2015 z iniciativy VZP dvakrát vypsáno výběrové řízení, do kterého se nikdo nepřihlásil. Dvě oční lékařky, které v této oblasti působí, tak mají zaregistrováno kolem 20 000 lidí. To je dvakrát tolik, než kolik je běžné v nedalekých Českých Budějovicích. Čekací doba na vyšetření je kvůli tomu 3-4 měsíce a nové pacienty mohou lékařky přijmout jen v případě skutečně akutního stavu.

Bohužel nedostatek lékařů takzvané primární péče se týká i dalších oblastí ČR. České lékařská komora například upozorňuje na očekávanou alarmující nedostupnost praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost na Mostecku. Jedním z důvodů této rizikové situace je velké procento praktických lékařů, kteří již dosáhli důchodového věku. Pokud se zároveň přidá nedostatek mladých lidí se zájmem o tento obor, který je už nyní patrný, musíme připustit, že v příštích letech může být primární péče ohrožena. Stávající ambulantní specialisté nejsou schopni z kapacitních důvodů ošetřit více pacientů, přesto zdravotní pojišťovny neumožňují otevření nových ambulancí.

Závěrem ještě jeden smutný případ z praxe, který nám dorazil do mailové schránky: „V okrese Příbram bývá pro rodiče velmi obtížné zajistit praktického lékaře pro své dítě. Opakovaně jsem se setkal se situací, kdy rodič obtelefonoval celý seznam lékařů v okrese a nebyl úspěšný ani u jednoho. Bohužel se to ve zvýšené míře týká dětí s nějakým zdravotním problémem či v komplikované sociální situaci, u kterých je předpoklad větší časové náročnosti péče. Situace je tím víc tíživá, že další dosluhující lékaři plánují uzavření svých praxí.“

Kritickou situaci, která se týká také soukromých lékařů, je zkrátka potřeba začít řešit!

Článek spadá do rubrik:

Nedostatek lékařů

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...