V rozhovoru pro Český rozhlas řekl chirurg Pavel Pafko, že v českých nemocnicích zůstávají po atestaci jen nadšenci, a to proto, že v ambulantním provozu si dle jeho názoru lékaři vydělají stejné peníze, a to navíc bez přesčasových a víkendových služeb.

Emeritní přednosta FN Motol ale v rozhovoru zdůraznil, že kromě nedostatku lékařů v nemocnicích, bychom neměli zapomínat také na zdravotní sestry. „Zdravotnictví nelze vnímat jenom jako, jako resort lékařský,“ řekl doslova Pavel Pafko a připomněl, že v současnosti se už v nemocnicích zavírají oddělení nejen kvůli nedostatku lékařů, ale i kvůli nedostatku sestřiček.

Kromě změny v systému edukace zdravotních sester vidí Pavel Pafko řešení jejich nedostatku také ve zvýšení jejich platů a v posílení jejich společenské vážnosti. Ovšem nedostatek lékařů je podle něj také velký problém. Stávající situaci považuje Pavel Pafko za alarmující.

„Já to považuju za velmi alarmující, když 55 % chirurgických pracovišť, které mi odpověděly v dotazníkovém šetření, nemá plný stav. To je alarmující. K čemu to vede? Vede to k tomu, že ti lidé jsou přetížení, a vede to k určité psychice na tom oddělení, která není příznivá. Když je někde personálu málo, tak musí ostatní samozřejmě víc přidat. No a pak mohou být nervózní a může dojít k chybám, to je samozřejmě možné,“ zmínil mimo jiné MUDr. Pafko v rozhovoru pro Český rozhlas.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde.

Článek spadá do rubrik:

Nedostatek lékařů

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...