O alarmujícím nedostatku praktický lékařů pro děti jsme již psali. Nyní informovala Česká televize, že v celé republice je jich jen něco málo přes dva tisíce a skoro polovině z nich je víc než šedesát let. Nejhorší je situace v menších městech a v pohraničí. Třeba na Broumovsku ordinují už jen poslední tři lékaři, všichni v důchodovém věku. Náhradu za ně ale už roky hledají marně.
„Doktoři nechybí jen v Broumově, nejsou široko daleko. Kdyby nějaký přišel a řekl si, co chce, tak mu to splníme,“ řekl ČT starosta Broumova Jaroslav Bitnar.
Jak zjistil průzkum projektu Česko v datech průměrný věk doktorů se od roku 1999 posunul z 44,5 let na 48,4 (muži 49,3, ženy 47,8) let a tento negativní trend bude evidentně pokračovat i nadále.
Jak dokládá i příklad Broumovska, nejvíce je tento problém patrný zejména v méně obydlených venkovských oblastech, ze kterých navíc mladí vystudovaní odborníci odcházejí zcela pochopitelně za prací do velkých měst, případně někteří do zahraničí.
Stárnutí lékařů je nejvíc patrné právě v oboru pediatrie – dle průzkumu Česko v datech totiž mají nejvyšší průměrný věk právě praktičtí lékaři pro děti a dorost a všeobecní praktičtí lékaři, a to 56,3, respektive 54,3 roku.
Lékařská komora prosazuje opětovné sloučení pediatrie tak, aby lékaři (v 85% se jedná o lékařky) se stejnou kvalifikací mohli pracovat v nemocnici i na obvodě. Pokud se toto nepodaří, pak nevíme, kdo bude naše děti léčit.
Celou reportáž najdete zde.

Článek spadá do rubrik:

Nedostatek lékařů

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...