Nedostatek lékařů se týká všech odborností, ale v oblasti praktického lékařství je situace nejhorší. Počet dětských pediatrů je přímo alarmující. Praktičtí lékaři nejvíce scházejí v malých městech a pohraničních oblastech, přestože se obce snaží lékaře podporovat například velmi nízkým nájemným za ordinace. Ve velkých městech je situace lepší, ale i zde je čím dál těžší registrovat se u obvodního lékaře jako nový pacient.

Česká lékařská komora eviduje 5329 lékařů pro dospělé – 3324 žen a 2005 mužů. Většina praktických lékařů je ve věku 40 až 60 let (2990 lékařů). Starších 60 let je 1726. Lékařů mladších 40 let je pouhých 613!

Zoufale kritická situace se však týká lékařů pro děti a dorost. Pro rodiče je stále obtížnější sehnat svým dětem praktického lékaře. ČLK registruje jen 2042 praktických pediatrů, což opravdu nestačí. Tuto profesi zastává v České republice pouze 276 mužů. Žen v této oblasti je 1766, tedy 86,5% z celkového počtu. Opravdu alarmující je ale fakt, že z praktických lékařů pro děti a dorost je pouze 67 mladších 40 let. 1218 je ve věku 40 až 60 let a 757 pediatrů je starších 60 let. Průměrný věk dětských obvodních lékařů je tedy přibližně 56 let.

Tuto závažnou situaci navrhuje ČLK vyřešit sloučením pediatrie a praktického lékařství pro děti a dorost (PLDD). Před několika lety pediatrie rozdělená nebyla a ani v rámci EU není PLDD všeobecně uznávaným oborem. Sjednocená pediatrie by mohla přitáhnout mladé lékaře, kteří získají větší kompetence a uplatnění. V zahraničí se někdy o nemocné děti starají rodinní lékaři, ale Česká republika si zatím tento způsob neosvojila. Důležité je, aby naše děti léčili kvalifikovaní pediatři a podle ČLK toho dosáhneme sloučením obou pediatrických oborů.

Článek spadá do rubrik:

Situace ve zdravotnictví

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...