Dostalo se k nám prohlášení zaměstnanců nemocnice v Chebu. Popisují v něm problémy s nedostatkem sester i snížením kapacity lůžek. Prohlášení přetiskujeme v plném znění:

Vzhledem ke stále se prohlubující krizi v oblasti poskytování zdravotních služeb v Chebské nemocnici nemůžeme již dále přihlížet, považujeme za svou povinnost zřetelně sdělit vedení nemocnice, politickým zástupcům i veřejnosti naše společné rozhodnutí.

Nedostatek sester je velký problém v nemocnicích v celé republice, to je všeobecně známo. Přestože informací v médiích je mnoho, nejsou úplné. Skutečný stav věci veřejnost nezná.

Na interním oddělení v Chebu jsme sesterskou krizi pocítili jako první. Pracujeme již několik let s kritickým nedostatkem sester, což se postupně promítá do všech oblastí péče o pacienty. Tuto situaci jsme zvládali s pomocí několika sester z externích zařízení a s maximálním nasazením veškerého zbývajícího ošetřovatelského personálu. Vedení Karlovarské krajské nemocnice společně se zástupci kraje se v loňském roce snažili o zlepšení našich podmínek k práci a podařilo se jim situaci přechodně částečně stabilizovat. Stejně se ale zachovali i zástupci managementu jiných zařízení. Bohužel po Novém roce odchody sester a asistentů pokračují. Jinde je většinou méně práce, větší motivace, lepší podmínky k práci. Naše vlastní kompenzační možnosti jsou vyčerpány, neseme i všechny následky dlouhodobého přetížení. V poslední době čím dál častěji dochází k emotivním výměnám názorů při předávání pacientů záchrannou službou, interpersonálním konfliktům, stížnostem ze strany pacientů… Nic z toho si nepřejeme, ale jsme jen lidé.

Následným krokem je logicky snížení kapacity lůžek, momentálně zatím tří lůžek intenzivních, což se již ukázalo jako velký problém pro chod celé nemocnice.

Vnímáme, že kriticky nemocní pacienti jsou už nyní ve skutečném ohrožení života. Dle zákona je zdravotnické zařízení povinno se o kriticky nemocného pacienta postarat i v případě naplněné kapacity lůžek a vyjednat přijetí v jiném zařízení, což je ale velmi problematické vzhledem k nedostatku personálu a redukci lůžek ve všech nemocnicích. Bohužel i my budeme muset vzhledem k situaci redukovat standardní lůžka. V tom případě ale budou pacienti ve spádu Chebské nemocnice v ohrožení zdraví a života už nepřetržitě. Na příjmovou ambulanci jich je denně přivezeno několik desítek a není výjimkou, že jich deset až 15 i více denně přijmeme k hospitalizaci. Délka hospitalizace se zkracuje z důvodu velkého tlaku na lůžka, lze tedy předpokládat, že již tak velký tlak se při redukci mnohonásobně zvýší. Bude potřeba posílit ambulantní trakt o lůžka i personál, který ale nemáme. V naší nemocnici je téměř nemožná mezioborová výpomoc při hospitalizaci interních pacientů. Sesterská krize je na všech našich lůžkových odděleních, na některých je i kritický nedostatek lékařů.

Protože všechny tyto skutečnosti jsou vedení KKN známy, předpokládáme, že jsou jeho prostřednictvím známy i politickým představitelům Karlovarského kraje a města Cheb. Reakce na situaci ale není adekvátní. Myslíme si, že nikdo ze zmíněných politiků nemá ani tušení, co v praxi znamená snížená kapacita lůžek kvůli nedostatku sester. A bohužel se zdá, že je to ani příliš nezajímá. Chebskou nemocnici nikdo z nich nenavštívil, nejednal se zástupci zaměstnanců, nechali nás napospas této krizi a je jen na nás v „cílových stanicích“, jak se s tím vypořádáme.

Jsme zdravotníci, chceme lidem pomáhat, máme svou práci rádi a chtěli bychom ji vykonávat i dál, ale všechno má své meze. Dostáváme se nyní do situace, kdy jsme nuceni nést zodpovědnost za to, co nemůžeme při nejlepší vůli ovlivnit. V našem případě jsou ve hře zdraví a životy pacientů, o které nejsme a nebudeme schopni adekvátně se postarat. Máme důvodné obavy, že v případě poškození zdraví, či dokonce úmrtí pacienta kvůli nedostatečné lůžkové a personální kapacitě bude celá zodpovědnost ležet na přítomných zdravotnících.

Jsme okolnostmi nuceni jasně definovat své požadavky. V případě jejich nesplnění je celý kolektiv interního oddělení nemocnice v Chebu připraven k 31. lednu 2017 podat hromadnou výpověď z pracovního poměru.

Požadujeme:

  1. návštěvu politických zástupců Karlovarského kraje, jejich seznámení se s chodem interní ambulance, lůžkového interního oddělení a celé Chebské nemocnice, schůzku se zástupci nemocnice;
  2. kompenzaci mezd krajem minimálně na úroveň okolních zařízení ve všech kategoriích.

Zdroj obrázku: http://zivechebsko.cz/

Článek spadá do rubrik:

Karlovarský kraj

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...