Česká lékařská komora zakládá Výbor pro bezpečnost pacientů. Symbolicky první osobností, kterou komora ke spolupráci pozvala, je pan Mgr. Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR), která sdružuje více než sto pacientských organizací. Lékařská komora dává této aktivitě k dispozici svoji právní kancelář. Cílem výboru bude posuzovat podmínky, za kterých jsou zdravotní služby pacientům poskytovány, a hodnotit existující i navrhované zákony, vyhlášky a další právní normy z pohledu, zda přispívají k bezpečnosti pacientů, či zda naopak zdravotníkům práci komplikují a bezpečnost zdravotní péče tím snižují.

Zdravotníci se snaží pracovat co nejlépe, ale potřebují mít ke své práci vytvořeny alespoň elementární podmínky. V současnosti tomu tak není. Většina nemocnic funguje pouze díky soustavnému porušování a obcházení zákoníku práce, porušována je i vyhláška o minimálním personálním vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Zhoršující se dostupnost zdravotních služeb dopadá zvláště tíživě na osoby se zdravotním nebo mentálním postižením, jejichž finanční, ale třeba i dopravní možnosti jsou omezené. Osoby se zdravotním postižením potřebují takovou pomoc a péči, kterou jim při katastrofálním nedostatku personálu nejsou nemocnice schopny poskytnout. Tlak na tzv. efektivitu způsobuje zkracování doby hospitalizace a řada pacientů je tak propouštěna z nemocnic předčasně, aniž by byli doléčeni. Kvůli tomu pak roste počet zdravotních komplikací a rehospitalizací.

Jednorázové zvýšení platů zaměstnanců některých zdravotnických zařízení, které slíbil předseda vlády pan Mgr. Bohuslav Sobotka po jednání předsedů koaličních stran se zdravotníky, není řešením současné krize ve zdravotnictví. Národní rada osob se zdravotním postižením podporuje požadavek ČLK na vytvoření Krizového plánu pro zdravotnictví a souhlasí s návrhy lékařské komory. ČLK a NRZP ČR se dohodly na vzájemné spolupráci. Obě organizace se shodují v tom, že hlavním problémem českého zdravotnictví je nedostatek peněz, který je příčinou personální devastace resortu.

V Praze dne 10.5.2016

Mgr. Václav krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory

 

 

Článek spadá do rubrik:

Nedostatek lékařů

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...