Lékařský odborový klub uspěl s odvoláním proti rozhodnutí soudu, který se odmítl zabývat žalobou na stát týkající se memoranda o zvýšení platů lékařů.

Obvodní soud pro Prahu 2 se tedy žalobou bude muset zabývat. Původně tak neučinil a žalobu zamítl na základě chybějících formálních náležitostí.
Jak známo, Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví a o růstu platů lékařů podepsal v únoru 2011 šéf Lékařského odborového klubu MUDr. Martin Engel a tehdejší šéf resortu zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Současný ministr MUDr. Svatopluk Němeček dokument nepovažuje za právně závaznou smlouvu se sankcemi. Jde podle něj o výsledek tehdejší dohody mezi Hegerem a Engelem a její naplňování by mělo vzejít od nich.
Rozhodnutí soudu ve věci žaloby na stát samozřejmě není možno předjímat. V každém případě bude zajímavé, zda soud potvrdí platnost závazku vyplývajícího z Memoranda nebo zda i soud označí dohodu podepsanou ministrem zdravotnictví jménem Vlády ČR za nezávazný cár papíru.

Článek spadá do rubrik:

Situace ve zdravotnictví

Štítky k článku:

situace ve zdravotnictví

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...