Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.

Karlovarská krajská nemocnice se potýká s nedostatkem zdravotnického personálu, a to jak lékařů, tak zdravotních sester. Kvůli kritickému nedostatku sester jsou v současné době uzavřeny dvě stanice interního oddělení, jedna stanice chirurgie a v tomto týdnu bylo uzavřeno infekční oddělení – lůžková část. Fungovat bude jen ambulantní složka. Nejbližší infekční lůžkové oddělení je v Plzni, Ústí nad Labem nebo v Praze Na Bulovce!!!

V nedávné době přešlo chirurgické oddělení soukromé nemocnice Nemos Ostrov jen na ambulantní péči a jednodenní chirurgii, takže veškeré akutní stavy a úrazy ošetřuje chirurgie KKN KV (bez jedné lůžkové stanice).

Jsem zvědavá, jak bude probíhat ošetření například průjmových onemocnění v rámci emergency či interní ambulance, kde budou pacienti čekat několik hodin a budou samozřejmě využívat příslušná WC… Lze očekávat zvýšený výskyt infekčních onemocnění po návštěvě zdravotnického zařízení. Infekční oddělení mělo i mnoho dětských pacientů (meningitidy, spály…, nebudu z medicínského hlediska vyčíslovat). Nevím, jak se k tomu chce postavit KHS.

Situace se stává zoufalou i pro ambulantní zařízení, kterým chybí návaznost péče o závažně nemocné pacienty. Bludný kruh se uzavírá. Zdravotníci jsou přetíženi. Bezútěšná, neřešená a dnes již vlastně neřešitelná personální situace nakonec vede k úprku ze systému. Vedení uzavře oddělení a čeká. Návrat zdravotníků do systému bude svízelný a zdlouhavý. K tomu, aby se mohlo otevřít oddělení s trojsměnným provozem, nebude stačit nábor jedné, dvou nebo tří sester…

Článek spadá do rubrik:

Karlovarský kraj

Další články

A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...
Shot of an exhausted male doctor standing with his head in his hands in a hospital corridor
Nemocniční lékaři v Novém Městě na Moravě si v uplynulých týdnech kromě desetiprocentního nárůstu tarifů, který zdravotnickému personálu nemocnic garantuje vláda, od Nového roku vyjednali vyšší odměny za služby.