Zdravotnictví volá o pomoc!

Česká lékařská komora už nemůže
garantovat bezpečnost pacientů!

 • Bylo zrušeno stanoviště ZZS:

  RLP 6 – Praha-Petřiny

 • V Nemocnici Děčín:

  bude ukončena Všeobecná neurologická ambulance.

 • V Karlovarském kraji:

  tvoří lékaři nad 70 let 7,4 % všech lékařů.

 • Průměrný věk lékařů:

  vzrostl na 48,4 let.

Celkem chybí v nemocnicích
0967 lékařů

Stav lékařů v České republice
Moravskoslezský 0124
Praha 0118
Stredočeský 096
Pardubický 090
Vysočina 068
Jihomoravský 068
Zlínský 068
Plzeňský 057
Olomoucký 057
Královehradecký 054
Liberecký kraj 048
Ústecký kraj 046
Jihočeský 041
Karlovarský 032
Moravskoslezský 0124
Praha 0118
Stredočeský 096
Pardubický 090
Vysočina 068
Jihomoravský 068
Zlínský 068
Plzeňský 057
Olomoucký 057
Královehradecký 054
Liberecký kraj 048
Ústecký kraj 046
Jihočeský 041
Karlovarský 032

Zdravotnické záchranné službě chybí
0394 lékařů

1450052 lidí
se již dočetlo o této kritické situaci

Aktuality

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...

O co nám jde?

Pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce. Spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající příjmům. Zavedení zdravotní daně na tabák a alkohol.

Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, tedy především postupnou valorizací ceny lidské práce o 10 % každý rok.

Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok. Sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, které mají smlouvy s pojišťovnami.

Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů se zvýšením jeho intenzity a kvality. Vzdělání musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, ale nesmí klást nesplnitelné požadavky.

Právo lékařské komoře kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a ukládat poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Nárůst počtu českých lékařů v Německu

graph

O co nám jde?

Pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce. Spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající příjmům. Zavedení zdravotní daně na tabák a alkohol.

Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb.

Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok. Sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, které mají smlouvy s pojišťovnami.

Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů se zvýšením jeho intenzity a kvality. Vzdělání musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, ale nesmí klást nesplnitelné požadavky.

Právo lékařské komoře kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a ukládat poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Nárůst počtu českých lékařů v Německu

graph

Názory lékařů

Na otázku, zda jsou primáři schopni zajistit provoz oddělení a současně dodržovat zákoník práce, který dovoluje 416 přesčasových hodin za rok, 92 procent řeklo, že toho schopni nejsou, a tedy porušují zákoník práce,“  profesor Pavel Pafko, člen výboru České chirurgické společnosti.

Pavel Pafko

člen výboru České chirurgické společnosti

Personální situaci svého (gynekologicko-porodnického) pracoviště zhodnotilo 67 % lůžkových zařízení v ČR jako hraniční až kritickou. 67 % pracovišť udává nedostatek všech lékařů, ale především atestovaných. 66 % pracovišť zajišťuje ústavní pohotovostní služby velmi obtížně a trvale pod tlakem.

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě

V současné době nelze nevidět, že zajištění interní péče je na samé hranici únosnosti. K uzavírání interních oddělení došlo a dochází napříč celou republikou. Za nejvíce „postižené“ kraje můžeme uvést Karlovarský nebo Liberecký kraj. Na jižní Moravě představuje uzávěr interny Hustopeče ztrátu 80 lůžek. Před několika dny bylo uzavřeno v pražských nemocnicích více než 170 lůžek, dokonce i na JIP.

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

předseda České internistické společnosti

Fámy a fakta

Lékaři mají peněz dost, třeba díky kapitačním platbám. Kapitační platba je 73,50 za jednoho pacienta. Pokud má praktický lékař ve svém obvodu registrováno odhadem 300 pacientů činí tak jeho měsíční bezpracná odměna 22.050 Kč.

Kapitační platba je maximálně 52 Kč, a to jen v případě, že se lékař zaváže splnit nadstandardní podmínky pojišťoven, například, že bude v ordinaci každý den v týdnu a že bude alespoň jeden den ordinovat do 18. hodin. Jinak je kapitace 49 ale i 47 Kč. Navíc rozhodně nejde o žádnou bezpracnou odměnu, protože se nemůže stát, že by praktikovi v průběhu měsíce nepřišel žádný z registrovaných pacientů. Mnozí přijdou k lékaři naopak spíš vícekráte.

V Českém zdravotnictví je financí dostatek, je třeba pouze začít dobře hospodařit.

České zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované. Procentuální podíl HDP v rámci výdajů na zdravotnictví nedosahuje průměru EU, činí 7,1 %. Ve vyspělých západoevropských zemích přitom přesahuje i 10 %. Zdravotnictví je na bodu zlomu. Buď se sníží úroveň poskytované péče, nebo je nutné do zdravotnictví přidat finanční prostředky. Kvůli nedostatku financí se navíc prohlubuje stávající nedostatek kvalifikovaných zdravotníků.

V kampani Zdravotnictví volá o pomoc jde jen o peníze.

Při spuštění kampaně jsme definovali 5 klíčových bodů, které jsme pojmenovali prostě a jednoduše O co nám jde. A co tedy chceme?
 1. Pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce. Spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající příjmům. Zavedení zdravotní daně na tabák a alkohol.
 2. Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, tedy především postupnou valorizací ceny lidské práce o 10 % každý rok.
 3. Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok. Sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, které mají smlouvy s pojišťovnami.
 4. Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů se zvýšením jeho intenzity a kvality. Vzdělání musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, ale nesmí klást nesplnitelné požadavky.
 5. Právo lékařské komoře kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a ukládat poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Kampaň Zdravotnictví volá o pomoc se týká pouze nemocnic a nebere ohled na potřeby soukromých lékařů a ambulantních specialistů.

Kampaň se snaží upozornit na problémy zdravotnictví jako celku, cílem je donutit odpovědné činitele k prosazení systémových změn. Kampaň od svého počátku upozorňuje nejen na nedostatek lékařů v nemocnicích, ale také na nedostatek zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu. Stejně tak varujeme před tím, že v mnoha částech ČR hrozí kritický nedostatek praktických lékařů a pediatrů. Celá řada soukromých lékařů je totiž už v důchodovém věku a poté, co své ordinace opustí, je nemá kdo nahradit. Zvýšení úhrad za zdravotní služby, které komora prosazuje spolu s omezováním nespravedlivých regulací, pomůže především soukromým lékařům. V zájmu soukromých lékařů je však i to, aby fungovaly nemocnice, se kterými mohou spolupracovat. Vždyť pokud se nemocnice rozpadá, kam budou soukromí lékaři posílat své pacienty, kdo a kde vyřeší komplikované případy, na které síly ambulantního lékaře nestačí? Zdravotnictví tvoří jeden logický celek, jehož zachování je důležité pro pacienty, ale i pro každého, kdo v něm pracuje. Nemocnice nemohou fungovat bez pomoci ambulantních lékařů a ambulantní lékaři potřebují, aby jim nemocnice kryly záda.
KONTAKTUJTE NÁS