Zdravotnictví volá o pomoc!

Česká lékařská komora už nemůže
garantovat bezpečnost pacientů!

 • Nemocncie Ostrov:

  Porodnice a dětské oddělení uzavřeno od 22.7. do 7.8.

 • Nemocnice Jilemnice:

  11.-31. 7. uzavřeno dětské lůžkové oddělení včetně ambulancí

 • V Karlovarském kraji:

  tvoří lékaři nad 70 let 7,4 % všech lékařů.

 • Nemocnice Náchod:

  červenec – srpen uazvřeno celé patro lůžkového oddělení.

 • Průměrný věk lékařů:

  vzrostl na 48,4 let.

 • V Nemocnici Benešov:

  je pro nedostatek sester částečně uzavřená chirurgická jednotka intenzivní péče a na interně se zavírá 20 lůžek.

 • Ve Vítkovické nemocnici:

  bude zcela uzavřeno plícní oddělení bez náhrady z důvodu nedostatku lékařů. V téže nemocnici už bylo před uzavřeno 25 lůžek na Interně z důvodu nedostatku sester.

Celkem chybí v nemocnicích
0967 lékařů

Stav lékařů v České republice
Moravskoslezský 0124
Praha 0118
Stredočeský 096
Pardubický 090
Vysočina 068
Jihomoravský 068
Zlínský 068
Plzeňský 057
Olomoucký 057
Královehradecký 054
Liberecký kraj 048
Ústecký kraj 046
Jihočeský 041
Karlovarský 032
Moravskoslezský 0124
Praha 0118
Stredočeský 096
Pardubický 090
Vysočina 068
Jihomoravský 068
Zlínský 068
Plzeňský 057
Olomoucký 057
Královehradecký 054
Liberecký kraj 048
Ústecký kraj 046
Jihočeský 041
Karlovarský 032

Zdravotnické záchranné službě chybí
0394 lékařů

307740 lidí
se již dočetlo o této kritické situaci

Aktuality

shutterstock_304857260
V kontextu toho, že o české zdravotníky je v zahraničí velký zájem, asi výše zmíněná informace nepřekvapí. Cizinci totiž nahrazují české lékaře, kteří pro změnu dávají přednost práci v Německu, Rakousku či Británii. I tak ale zdravotníci v českých nemocnicích chybí.
shutterstock_80215096
Lékař pracuje 24 a (velmi často) více hodin v kuse, je unavený, přepracovaný, ale vydělá si peníze navíc. Status quo je pro stát samozřejmě velice výhodný, protože za cenu neustálých a nadměrných přesčasů může být chod nemocnic zajištěn relativně nízkým počtem zaměstnanců. To píše ve svém článku jeden z příznivců naší iniciativy...
shutterstock_379678324
Němeceké a rakouské nemocnice a zdravotnická zařízení mají o český personál obrovský zájem. I z toho důvodu proběhne na konci října v Praze největší akce svého druhu v oblasti náboru lékařů, zdravotnického a pečovatelského personálu ve střední a východní Evropě.

O co nám jde?

Pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce. Spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající příjmům. Zavedení zdravotní daně na tabák a alkohol.

Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, tedy především postupnou valorizací ceny lidské práce o 10 % každý rok.

Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok. Sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, které mají smlouvy s pojišťovnami.

Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů se zvýšením jeho intenzity a kvality. Vzdělání musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, ale nesmí klást nesplnitelné požadavky.

Právo lékařské komoře kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a ukládat poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Nárůst počtu českých lékařů v Německu

graph

O co nám jde?

Pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce. Spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající příjmům. Zavedení zdravotní daně na tabák a alkohol.

Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb.

Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok. Sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, které mají smlouvy s pojišťovnami.

Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů se zvýšením jeho intenzity a kvality. Vzdělání musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, ale nesmí klást nesplnitelné požadavky.

Právo lékařské komoře kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a ukládat poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Nárůst počtu českých lékařů v Německu

graph

Názory lékařů

Na otázku, zda jsou primáři schopni zajistit provoz oddělení a současně dodržovat zákoník práce, který dovoluje 416 přesčasových hodin za rok, 92 procent řeklo, že toho schopni nejsou, a tedy porušují zákoník práce,“  profesor Pavel Pafko, člen výboru České chirurgické společnosti.

Pavel Pafko

člen výboru České chirurgické společnosti

Personální situaci svého (gynekologicko-porodnického) pracoviště zhodnotilo 67 % lůžkových zařízení v ČR jako hraniční až kritickou. 67 % pracovišť udává nedostatek všech lékařů, ale především atestovaných. 66 % pracovišť zajišťuje ústavní pohotovostní služby velmi obtížně a trvale pod tlakem.

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě

V současné době nelze nevidět, že zajištění interní péče je na samé hranici únosnosti. K uzavírání interních oddělení došlo a dochází napříč celou republikou. Za nejvíce „postižené“ kraje můžeme uvést Karlovarský nebo Liberecký kraj. Na jižní Moravě představuje uzávěr interny Hustopeče ztrátu 80 lůžek. Před několika dny bylo uzavřeno v pražských nemocnicích více než 170 lůžek, dokonce i na JIP.

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

předseda České internistické společnosti

Fámy a fakta

Lékaři mají peněz dost, třeba díky kapitačním platbám. Kapitační platba je 73,50 za jednoho pacienta. Pokud má praktický lékař ve svém obvodu registrováno odhadem 300 pacientů činí tak jeho měsíční bezpracná odměna 22.050 Kč.

Kapitační platba je maximálně 52 Kč, a to jen v případě, že se lékař zaváže splnit nadstandardní podmínky pojišťoven, například, že bude v ordinaci každý den v týdnu a že bude alespoň jeden den ordinovat do 18. hodin. Jinak je kapitace 49 ale i 47 Kč. Navíc rozhodně nejde o žádnou bezpracnou odměnu, protože se nemůže stát, že by praktikovi v průběhu měsíce nepřišel žádný z registrovaných pacientů. Mnozí přijdou k lékaři naopak spíš vícekráte.

V Českém zdravotnictví je financí dostatek, je třeba pouze začít dobře hospodařit.

České zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované. Procentuální podíl HDP v rámci výdajů na zdravotnictví nedosahuje průměru EU, činí 7,1 %. Ve vyspělých západoevropských zemích přitom přesahuje i 10 %. Zdravotnictví je na bodu zlomu. Buď se sníží úroveň poskytované péče, nebo je nutné do zdravotnictví přidat finanční prostředky. Kvůli nedostatku financí se navíc prohlubuje stávající nedostatek kvalifikovaných zdravotníků.

V kampani Zdravotnictví volá o pomoc jde jen o peníze.

Při spuštění kampaně jsme definovali 5 klíčových bodů, které jsme pojmenovali prostě a jednoduše O co nám jde. A co tedy chceme?
 1. Pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce. Spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající příjmům. Zavedení zdravotní daně na tabák a alkohol.
 2. Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, tedy především postupnou valorizací ceny lidské práce o 10 % každý rok.
 3. Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok. Sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, které mají smlouvy s pojišťovnami.
 4. Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů se zvýšením jeho intenzity a kvality. Vzdělání musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, ale nesmí klást nesplnitelné požadavky.
 5. Právo lékařské komoře kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a ukládat poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Kampaň Zdravotnictví volá o pomoc se týká pouze nemocnic a nebere ohled na potřeby soukromých lékařů a ambulantních specialistů.

Kampaň se snaží upozornit na problémy zdravotnictví jako celku, cílem je donutit odpovědné činitele k prosazení systémových změn. Kampaň od svého počátku upozorňuje nejen na nedostatek lékařů v nemocnicích, ale také na nedostatek zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu. Stejně tak varujeme před tím, že v mnoha částech ČR hrozí kritický nedostatek praktických lékařů a pediatrů. Celá řada soukromých lékařů je totiž už v důchodovém věku a poté, co své ordinace opustí, je nemá kdo nahradit. Zvýšení úhrad za zdravotní služby, které komora prosazuje spolu s omezováním nespravedlivých regulací, pomůže především soukromým lékařům. V zájmu soukromých lékařů je však i to, aby fungovaly nemocnice, se kterými mohou spolupracovat. Vždyť pokud se nemocnice rozpadá, kam budou soukromí lékaři posílat své pacienty, kdo a kde vyřeší komplikované případy, na které síly ambulantního lékaře nestačí? Zdravotnictví tvoří jeden logický celek, jehož zachování je důležité pro pacienty, ale i pro každého, kdo v něm pracuje. Nemocnice nemohou fungovat bez pomoci ambulantních lékařů a ambulantní lékaři potřebují, aby jim nemocnice kryly záda.
KONTAKTUJTE NÁS