Současný systém specializačního vzdělávání lékařů bohužel často mladým lékařům a lékařkám život rozhodně neulehčuje. Pokud ovšem z důvodu nedostatku zdravotnického personálu chceme k tomuto oboru přitáhnout a udržet v něm víc mladých lidí, měli bychom požadovat jeho zjednodušení. Přinášíme jednu ukázku z praxe, kterou nám zaslal mladý anesteziolog, který si nepřeje být jmenován.

Anesteziolog musí podle vzdělávacího systému z roku 2011 před atestací absolvovat šestiměsíční stáž ve fakultní nemocnici. V důsledku tohoto požadavku tento anesteziolog půl roku chybí ve své kmenové nemocnici. Pokud se v ten samý čas chystají k atestaci třeba tři anesteziologové z jedné nemocnice, musejí se na stážích postupně vystřídat a konkrétní oddělení tak je 1,5 roku neustále ve stavu minus jeden doktor.

Anesteziolog má po čas stáže pád na základní tabulkový plat bez služeb, protože během této doby nemůže sloužit ve své nemocnici. Kromě toho, že kvůli tomu není tento lékař nijak prospěšný pacientům ve své kmenové nemocnici, má to ještě další háček. Na půl roku musí takový člověk opustit své bydliště (pokud je fakultní nemocnice, ve které je na stáži daleko), musí si zde platit další bydlení nebo případně každý den pendlovat desítky kilometrů mezi vlastním bydlištěm a místem stáže.

Máte-li navíc tu smůlu, že jste si jako anesteziolog vzal za ženu anestezioložku ze stejné nemocnice, pak vás díky tomuto systému čeká klidně roční odloučení. Navíc podmínky vzdělávání uvedené výše diskvalifikují takového člověka i z práce na záchrance. V kontextu toho, že v rámci záchranné zdravotnické služby chybí v ČR dle dostupných informací téměř 400 lékařů, je problém i v tom, že tento člověk pak bohužel chybí i v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Není tedy na čase tento systém skutečně zjednodušit a usnadnit mladým lidem ve zdravotnictví vstup do jeho služeb?

Článek spadá do rubrik:

Mladí lékaři

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...