V úterý 3. května 2016 informoval ředitel Nemocnice Tišnov MUDr. Bořek Semrád o uzavření interního oddělení. Důvodem je nedostatek personálu, konkrétně zdravotních sester. Dle dostupných informací budou služby uzavřeného oddělení zastupovat nemocnice Ivančice a nemocnice Milosrdných bratří Brno.

Uzavření tohoto oddělení opět dokládá vážnost situace českého zdravotnictví. Česká lékařská komora přitom již řadu let upozorňuje na horšící se situaci v nedostatku zdravotního personálu, ale odpovědná politická reprezentace se jejímu řešení dosud vyhýbá.

tišnov

Aktualizace:
K celé situaci se vyjádřil i praktický lékař MUDr. Jiří Rašovský:

Vážený pane,

dovolte mi jako představiteli České lékařské komory a  současně  praktickému lékaři, abych vyjádřil silné znepokojení nad současnou situací.

Jak jistě víte, dne 2. 5. 2016  a 3. 5. 2016 byli praktičtí lékaři dopisem informováni o uzavření interního oddělení v Tišnově. Ve  zmíněném dopise nebyla  instruktáž, jakým způsobem máme zajistit péči o své pacienty. Sice neexistuje pojem spádového území, ale praxe je, bohužel, jiná.

Lékaři v tomto “ spádovém území “ nemocnice v Tišnově nemají jakékoli informace o aktuální situaci!

Doufáme, že chápete, že  tímto chaotickým  způsobem nemůže být zdravotnictví řízeno! Praktičtí lékaři se nemohu doprošovat u vyššího pracoviště o vstřícnost.  Musíme přesně vědět jakým způsobem máme reagovat na vzniklou  situaci  a  jak  dlouho   toto provizorium  bude  trvat.

Čekáme na informace!

A reakce přišla i od starosty Tišnova, který napsal přímo náměstkovi hejmana Jihomoravského kraje: 

Vážený pane náměstku,

dovoluji se na Vás obrátit se ve věci zajištění odborné interní péče pro pacienty z Kuřimi a okolních obcí. Jak jistě víte, v současné době je omezena činnosti interního oddělení Nemocnice Tišnov, která dosud odbornou lůžkovou i ambulantní péči pro občany našeho města a okolí zajišťovala. O této skutečnosti byli praktičtí lékaři v Kuřimi informování dopisem ředitele nemocnice Tišnov p. Bořkem Semrádem, odeslaným v den omezení služeb. Samospráva města nebyla informována vůbec.

Omezení služeb Nemocnice Tišnov však způsobuje řadu komplikací v péči o pacienty z Kuřimi a okolí. Dle sdělení MUDr. Rašovského, praktického lékaře z Kuřimi, nebylo součástí dopisu určení jiného zařízení, kam by bylo možno bez komplikací odesílat pacienty na odborná vyšetření. Ústní informace doporučuje odesílat pacienty do nemocnice v Ivančicích, případně do Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. To však lékařům nikdo nesdělil oficiálně, nehledě na to, že do nemocnice v Ivančicích je to z Kuřimi 35 kilometrů po rozbitých okresních silnicích (nebo 45 km přes Brno). Navíc při předepsání dopravy sanitou má být zvolena nejbližší nemocnice, což rozhodně Ivančice nejsou. Naskýtá se tedy otázka, kdo bude případně hradit rozdíl v ceně v dopravě, pokud pojišťovna odmítne proplatit cestu jinam než do nejbližší (tedy brněnské) nemocnice.

Přestože již dlouho řadu let neexistuje tzv. spádovost nemocnic a platí ustanovení o svobodné volbě lékařského zařízení, jsou pacienti z Kuřimi (a nejenom z Kuřimi) v brněnských nemocnicích odmítáni s tím, že jím mají být poskytnuty služby v jejich spádovém zařízení, případně jsou sice ošetřeni, ovšem je s nimi zdravotnickým personálem jednáno v rozporu s etikou a byť elementárními zásadami slušnosti (nevhodné poznámky, záměrně dlouhé čekání na ošetření či vyšetření, případně po ošetření odeslání do „spádové“ nemocnice k hospitalizaci či dalším úkonům). Tento problém v souvislosti s omezením služeb Nemocnice Tišnov opětovně nabyl na palčivosti.

Vážený pane náměstku. Dovoluji si Vás touto cestou požádat o Vaši intervenci, a to ve dvou směrech. Prvním je jasné určení nemocnice (nemocnic), které budou po dobu omezení provozu Nemocnice Tišnov poskytovat ambulantní, případně lůžkovou péči pacientům z Kuřimi a okolí

v oboru interny, a to včetně projednání této věci s vedením příslušných zařízení. Druhou záležitostí je pomoc při dosažení stavu, kdy nebudou pacienti z Kuřimi odmítáni brněnskými nemocnicemi s tím, že mají být ošetření či hospitalizováni v Nemocnici Tišnov, neboť je to jejich „spádové zařízení“.

Děkuji Vám za Vaši ochotu a rychlé jednání.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

starosta města

Nejnovější aktualizace 17. května od MUDr. Rašovského:

Oficiálními dopisy, jsme se dožadovali informací, jak se mají lékaři v tomto spádu chovat, které zařízení je určeno k zástupu. Na naši  otázku jsme do dnešního rána nedostali odpověď.

Článek spadá do rubrik:

Jihomoravský kraj

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...