Dostala se k nám zoufalá žádost sestry z Karlovarské krajské nemocnice. Její prosbu otiskujeme v plném znění:

„Vážení lékaři a lékařky,

dovolila jsem si Vás všechny oslovit v souvislosti s více než kritickou situací sesterského personálu lůžkové Interny v naší chebské nemocnici. Zároveň dodávám, že tato komunikace s Vámi je má osobní aktivita, kterou jsem zvolila jako nestandardní nouzové řešení, nebo spíše pokus o řešení, když ostatní možnosti selhávají nebo jsou nedostačující…

O detailech situace ve zdravotnictví nikoho z Vás nemusím informovat, jistě je dobře znáte. Naše interní oddělení disponuje lůžkovou kapacitou 60 standardních a 7 intenzivních lůžek a dosud jsme byli v kraji jediní, kdo zvládal obrovskou sesterskou krizi bez výrazného omezení této lůžkové kapacity. Zvládali jsme to s maximálním nasazením veškerého stávajícího sesterského personálu a mnohahodinovou přesčasovou prací, musím říct, že všichni za to zasluhují obrovskou pochvalu, úctu a uznání. Bohužel účinná pomoc ze strany kraje a státu nepřichází, některé ze sester únava přemohla, dále odcházejí za klidnější, mnohdy mnohem lépe placenou prací do jiných zařízení. Reálně nám hrozí výrazné omezení lůžkové kapacity intenzivní i standardní se všemi důsledky, které to přinese a to již od ledna 2017. Chci každého z Vás poprosit o oslovení sestry ve Vaší ordinaci a tlumočení mé prosby o pomoc lůžkovému internímu oddělení v zachování akutní péče v našem regionu, která je v zájmu nás všech, kteří zde žijeme, pracujeme, máme tady rodiny, přátele… Pomohla by nám i jedna služba v měsíci od některé z Vašich sester, jsme schopni se přizpůsobit požadavkům, vyjít vstříct jak to jen půjde. Budu ráda za jakoukoli reakci…

Děkuji Vám“

Článek spadá do rubrik:

Karlovarský kraj

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...