Zdravotnictví je v krizi a politici situaci opět zametají pod koberec. Je tedy potřeba, aby se nás spojilo co nejvíc a donutili jsme politiky k akci. Proč? Protože Česká lékařská komora varuje, že situace už je tak kritická, že nedokáže garantovat bezpečnost zdravotní péče. Jde o zdraví nás všech! A co víc by nás mělo zvednout ze židlí a donutit k akci?

Následující fakta dokládají závažnost celé situace:

  • Výdaje na zdravotnictví v ČR patří k nejnižším v celé Evropa
  • Kvůli nedostatku financí se prohlubuje nedostatek kvalifikovaných zdravotníků
  • Nemocnicím chybí personál a musí zavírat například interení či dětská oddělení
  • Čekací doby na vyšetření a operace se zbytečně prodlužují kvůli nedostatečným úhradám od pojišťoven
  • Kvůli nedostatku financí a chybějícímu perosnálu jsou zdravotníci přepracovaní a mohou častěji chybovat

Bohužel politici dlouhodobě odmítají tyto problémy českého zdravotnictví řešit. Je tedy potřeba jim ukázat, že nám naše zdraví a zdraví našich dětí není lhostejné. Lékaři a zdravotní sestry zkrátka potřebují také hlas české veřejnosti. Je potřeba, aby vláda přestala strkat hlavu do písku a začala jednat.

Protože lékařům není stávající situace a lhostejná a jde jim o bezpečnost pacientů, požadují, aby Vláda ČR připravila plán na záchranu českého zdravotnictví. Na jeho přípravě a prosazovaní je Česká lékařská komora připravena se spolupodílet.

Ovšem je potřeba začít něco dělat! Připojte se k nám!

Článek spadá do rubrik:

Nedostatek lékařů

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...