„Nemocnici netvoří jen rekonstruované budovy či moderní přístroje. Pro kvalitní poskytování zdravotní péče občanům krajů je stěžejní personál,“ řekl pro Krajské noviny MUDr. Jiří Běhounek, předseda Komise pro zdravotnictví Rady Asociace krajů ČR a hejtman Kraje Vysočina. A bohužel právě personál na Vysočině, stejně tak jako ve zbytku ČR, chybí.

MUDr. Jiří Běhounek vyjádřil v Krajských novinách obavu, že nedostatek zdravotníků, a to jak lékařů, tak sester, intenzivně ohrožuje celkovou stabilitu ve zdravotnictví. Přes veškerou snahu se zde ale  nedaří situaci změnit. Hejtman se ale domnívá, že náborové příspěvky, granty, či stipendia poskytovaná zdravotníkům kraji nemohou stávající situaci výrazně zvrátit.

A co by tedy dle jeho názoru bylo potřeba udělat? Dle slov Jiřího Běhounka je třeba pracovat na celostátní změně struktur systémů vzdělávání i odměňování zdravotníků, které díky své nepřehlednosti, mnohdy nepřiměřeným požadavkům i nerovnoměrnému přístupu financování jednotlivých segmentů všechny zájemce o práci ve zdravotnictví odrazují.

Dle dostupných informací naší iniciativy chybí momentálně na Vysočině 68 lékařů. To je ovšem údaj z dostupných zdrojů, takže skutečná situace může být ještě horší. Například v nemocnici v Pelhřimově v současné době chybí 11 lékařů. Kritická je zejména sitauce na neurologickém a dětském oddělení. V nemocnici v Třebíči chybí zhruba 15 % – 20 % lékařů z odpovídajícího počtu. S nedostatkem pracovníků se potýká zejména interna, chirurgie a neurologie.

Článek spadá do rubrik:

Nedostatek lékařů

Další články

A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...
Shot of an exhausted male doctor standing with his head in his hands in a hospital corridor
Nemocniční lékaři v Novém Městě na Moravě si v uplynulých týdnech kromě desetiprocentního nárůstu tarifů, který zdravotnickému personálu nemocnic garantuje vláda, od Nového roku vyjednali vyšší odměny za služby.